• lopbatchanhdao
 • tinhtoa2
 • phattuvandao3
 • lailamtoduong1
 • tranhducphat
 • chanhungphatgiao
 • ttl3
 • benthayhocdao
 • tamthuphattu
 • huongdantusinh
 • toduongtuyetson
 • amthat2
 • thanhanhniem1
 • vandao2
 • thanhanhniem3
 • ThayTL
 • quetsan
 • khatthuc1
 • thanhanhniem2
 • amthat3
 • phattuvandao1
 • ttl1
 • tinhtoa1
 • daytusi
 • vandaptusinh
 • amthat1
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
In bài này

Thời Khóa Tu Tập Cho Cư Sĩ Chuyên Tu

Lượt xem: 4181

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.8, TG. 2011, tr. 164-177)

Nguồn: Sách: Đường Về Xứ Phật - Tập 8

SÁNG:

7:00am – 7:30am: Ðịnh Niệm Hơi Thở + kinh hành

Thở đều 5 hơi thở, hơi thở bình thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hay gián đoạn sự theo dõi hơi thở tức là thất niệm. Nên nhớ kỹ trong thời gian này chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn.

Trước khi thở 5 hơi thở, phải như lý tác ý hướng tâm nhắc:

“Tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được xao lãng’’ hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơi lỏng”.

In bài này

BẢY GIÁC CHI

Lượt xem: 5

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.60-63)
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

Bảy Giác Chi gồm có:

1- Niệm Giác Chi,
2- Tinh Tấn Giác Chi,
3- Khinh An Giác Chi,
4- Hỷ Giác Chi,
5- Ðịnh Giác Chi,
6- Xả Giác Chi,
7- Trạch pháp Giác Chi

In bài này

TỨ DIỆU ĐẾ hay BỐN SỰ THẬT CỦA ĐỜI NGƯỜI

Lượt xem: 9

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích PHẬT GIÁO CÓ ÐƯỜNG LỐI RIÊNG, TG.2011, tr.15-52)
Nguồn: PHẬT GIÁO CÓ ÐƯỜNG LỐI RIÊNG

Khi nghiên cứu về đạo Phật, các nhà học giả phần đông ai cũng ra công tìm hiểu TỨ DIỆU ĐẾ. TỨ DIỆU ĐẾ là pháp môn đầu tiên của đức Phật. Từ khi tu chứng đạo và đem pháp môn này ra dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Ðó là chuyển pháp môn lần đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo. Pháp môn này không có một tôn giáo nào trên hành tinh này có được. Ngài dám khẳng định về con người có bốn sự thật cần phải hiểu rõ. Nếu không hiểu rõ bốn sự thật này thì con người không bao giờ thoát ra mọi sự đau khổ của cuộc đời.

In bài này

Bài pháp 122: GIÚP NGƯỜI SẮP CHẾT TU HÀNH!

Lượt xem: 126

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

Cùng quý Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc,

Khi có người già yếu nằm chờ chết, khi có người bịnh nằm chờ tắt hơi thở cuối cùng! Được gọi là những giờ phút cận tử nghiệp. Với những giờ phút nầy, người sắp ra đi rất lo sợ! và thân nhân tiển người đi lòng mãi mãi bất an!

In bài này

LỜI NÓI ĐẦU 37 PHẨM TRỢ ĐẠO

Lượt xem: 5

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.5-15)
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

“Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Ðạo” là một bảng thống kê các pháp tu hành của đạo Phật, cho người từ sơ cơ mới bắt đầu tu tập cho đến khi chứng đạo, có đầy đủ 37 pháp hành, từ dễ đến khó và lý giải rành mạch rõ ràng. Vì thế bài kinh này có tên là “Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Ðạo” có nghĩa là ba mươi bảy pháp môn giúp cho người tu chứng đạo.

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
253
Các bài viết
780
Số lần xem các bài viết
921222
67.3%Viet Nam Viet Nam
14.9%Australia Australia
10.9%United States United States
1.7%Kuwait Kuwait
1.1%Japan Japan
0.7%France France
0.6%Germany Germany
0.5%Canada Canada
0.4%Sweden Sweden
0.1%Republic Of Korea Republic Of Korea

Hôm nay: 227
Hôm qua: 313
Tuần này: 1551
Tuần trước: 2559
Tháng này: 9849
Tháng trước: 11506
Tổng cộng: 298961