• tamthuphattu
 • vandao2
 • ThayTL
 • phattuvandao1
 • quetsan
 • tinhtoa2
 • ttl3
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem1
 • chanhungphatgiao
 • vandaptusinh
 • toduongtuyetson
 • khatthuc1
 • thanhanhniem2
 • daytusi
 • benthayhocdao
 • amthat3
 • huongdantusinh
 • phattuvandao3
 • tranhducphat
 • ttl1
 • lailamtoduong1
 • tinhtoa1
 • amthat2
 • lopbatchanhdao
 • amthat1
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
In bài này

Cách Ngồi Thiền

Lượt xem: 31483
Share

(Trưởng Lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.10, TG.2013, tr.131-137)

Nguồn: Đường Về Xứ Phật - Tập 10


Hỏi: Kính thưa Thầy, khi chúng con ngồi thiền:

1- Xác định tụ điểm ở chỗ nào? Giữ nó như thế nào trong thời gian ngồi?

2- Mở mắt hay nhắm mắt, có lợi hại gì? Khi nhắm mắt con dễ gom 6 căn, dể niệm hơi thở hơn, vậy con có nên tiếp tục nhắm mắt?

3- Tay để bình thường hay bắt buộc bàn tay phải để trên bàn tay trái, ngón cái chạm nhau?

4- Theo sự hướng dẫn, mỗi ngày con chỉ ngồi rất ít (khoảng 45 phút). Chủ yếu lo hướng tâm xả tâm. Thưa Thầy chúng con có nên tăng thời lượng lên không?

Đáp: Khi ngồi thiền các con cần nên lưu ý những điểm sau đây: Trong câu hỏi một có hai ý:

1-      (i). Xác định tụ điểm.

Khi ngồi thiền tu ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ thì nên đặt tụ điểm tại nhân trung, giữa nhân trung cạnh mũi, tức là nơi hơi thở ra vào.

Tu ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ thở đặt tụ điểm tại nhân trung là chính xác và cụ thể thực tế nhất không bị tưởng; đặt trên chóp mũi cũng được, nhưng không bằng đặt tại nhân trung, vì nơi đó trụ tâm không sanh ảnh hưởng rối loạn thần kinh. Còn bất cứ đặt tụ điểm nơi đâu để trụ tâm đều không tốt, tại sao vậy?

Vì đặt bất cứ nơi đâu trên thân mà tu hơi thở thì dễ rơi vào định tưởng; định tưởng là một loại định rất nguy hiểm. Vì vậy người tu thiền cần phải quan tâm và cảnh giác để bước đường tu tập không là bước đường cùng.

(ii). Cách tu tập tụ điểm.

Tu tập và giữ gìn tụ điểm, muốn tu và tạo tụ điểm phải dùng một hơi thở vô và ra chậm và nhẹ nghĩa là hít vô chậm chậm và thở ra cũng chậm chậm. Trước khi thở hơi thở này, chúng ta dùng pháp hướng để dẫn tâm vào tụ điểm: “Hai mắt phải nhìn xuống tụ điểm, tâm phải tập trung vào đó”. Sau khi hướng tâm xong thì hai mắt phải nhìn xuống nhân trung và tâm phải tập trung chú ý biết tại nơi đó. Mắt và tâm đều tập trung nơi đó. Các con bắt đầu hít vô chậm chậm, tâm nương theo hơi thở vô, gom tâm tại nhân trung và khi thở ra cũng gom như vậy. Nếu đủ sức thì các con tu tập liên tục 5 hơi thở chậm rồi thở lại hơi thở bình thường, còn không đủ sức thì chỉ thở một hơi thở chậm mà thôi, rồi thở lại 5, hoặc 10, hoặc 20 hơi thở bình thường, trước khi nín thở tác ý theo đề mục của ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ (“Hít vô tôi biết tôi hít vô; thở ra tôi biết tôi thở ra”...)

Khi thở lại hơi thở bình thường thấy tâm bám chặt vào tụ điểm thì không cần thở lại hơi thở chậm, chỉ khi nào tâm chưa bám chặt vào tụ điểm, có nghĩa là tâm còn có vọng tưởng thì mới hướng tâm (“Tâm phải tập trung tại nhân trung”) và thở lại một hơi thở chậm nhẹ như lúc ban đầu.

Đó là cách giữ gìn tâm bám chặt vào tụ điểm để tâm không còn khởi niệm.

Nếu ai biết dùng hơi thở chậm gom tâm, người ấy ức chế tâm hết vọng tưởng dễ dàng. Nhưng đây không phải thiền định, đây chỉ là sự tập trung tâm để giúp tâm tỉnh thức chứ không phải đi vào tĩnh lặng để rồi rơi vào định tưởng. Xin quý vị lưu ý.

(NTCN ghi thêm: Nếu người nào bị khó khăn khi tập trung tâm tại nhân trung thì có thể dùng ngón tay út tựa nhẹ vào nhân trung để cảm giác hơi thở ra vào hay để biết điểm tập trung, trong một hoặc hai hơi thở. Mỗi khi cần thiết thì lập lại cách này. Lúc đầu mắt có thể khó chịu vì nhìn quá gần thì chỉ biết điểm tập trung tâm là được).

2- Mở mắt hay nhắm mắt trong khi tu tập còn tùy vào hai trường hợp:

Khi loạn tưởng thì nên nhắm mắt.

Khi bị hôn trầm thùy miên thì nên mở mắt.

Mở mắt to sanh loạn tưởng, nhắm mắt lại sanh hôn trầm. Vì thế người tu hành nên tu không mở mắt to, cũng không nhắm mắt mà chỉ cần mắt nhìn xuống. Khi mắt nhìn xuống thì mắt chỉ mở một phần ba; mắt chỉ mở một phần ba là vừa đủ thu nhiếp tâm và không bị hôn trầm thùy miên hay loạn tưởng.

Khi mới bắt đầu tu tập, nhắm mắt tu dễ gom tâm nhưng tu lâu thì không tốt, vì dễ bị ma tưởng quấy nhiễu.

Con không nên tiếp tục tu tập nhắm mắt mà phải tu đúng cách ngay từ lúc ban đầu. Người tu thiền không được nhắm mắt, cũng không được mở mắt to, khi ngồi thiền chỉ có nhìn xuống, từ chỗ ngồi đến điểm mắt nhìn cách khoảng một thước hoặc tám tấc, không được xa hơn cũng không được gần quá, vì xa hơn thì đầu phải ngước lên và như vậy thì mắt phải mở to, còn gần quá thì đầu phải cúi xuống; đầu cúi xuống mà ngồi thiền thì trông tướng rất xấu, dễ bị hôn trầm thùy miên vô ký và lạc tưởng. (NTCN ghi thêm: Đoạn này hỗ trợ cho biết điểm tập trung tâm trong khi mắt nhìn xuống, của người mới tu ngồi thiền).

3- Tu thiền theo Phật giáo, hai bàn tay không bắt ấn, chỉ người tu theo Mật Tông hai bàn tay luôn luôn lúc nào cũng bắt ấn. Khi ngồi thiền hai bàn tay để úp tự nhiên trên hai đầu gối như tượng Phật Nguyên Thủy, hoặc hai bàn tay để ngữa chồng lên nhau một cách tự nhiên chứ không bắt buộc hai đầu ngón tay cái chạm nhau.

Chúng ta tu theo Phật thì phải sống và tu tập như Phật, đừng bắt chước theo kinh điển phát triển, bởi vì thiền của Phật là chỗ tâm không còn tham, sân, si chứ không phải chỗ ngồi. Ngồi như thế nào thoải mái dễ chịu thì ngồi, còn ngồi mà khổ đau thì không nên ngồi, vì chúng ta theo Phật là tìm sự giải thoát không còn khổ đau.

Đức Phật đã xác định: “Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy....”. Và như vậy trong khi tu tập có sự khổ đau xảy ra tức là chúng ta đã tu sai hoặc tu theo pháp môn của ngoại đạo, vì tu tập có khổ đau như vậy là ức chế thân tâm, là tự làm cho mình khổ, là thiếu đạo đức với mình, là pháp khổ hạnh của ngoại đạo. Ngày xưa thiếu chút nữa đức Phật đã làm vật hy sinh cho những pháp môn này.

Tóm lại, con nên ngồi xếp bằng kiết già hoặc bán già cũng đều tốt như nhau cả, hoặc ngồi bất cứ một tư thế nào mà thân tâm con an lạc thì con ngồi, mục đích tu tập là lo xả tâm ly dục ly ác, đẩy lui tất cả chướng ngại pháp trên tứ niệm xứ của con, để tâm con không phóng dật tức là tâm thanh tịnh. Tâm không phóng dật là tâm định chứ không phải ngồi mà có định, ngồi chỉ là một phương tiện giúp cho tâm dễ gom, và tâm gom được thì tâm mới tỉnh giác, mới thấy được chướng ngại pháp. Ngồi chỉ là một phương tiện nhỏ mà thôi. Còn hai bàn tay thì không cần thiết phải như thế này hay như thế kia.

4- Ngồi ít mà xả tâm nhiều tức là không bị ức chế, còn lấy sự ngồi nhiều làm mốc tu tập coi chừng sẽ tu lạc hướng vào định tưởng. Chủ yếu lúc nào, giờ nào, phút nào, giây nào cũng lo xả tâm; xả tâm tốt thì tăng giờ lên, còn xả tâm chưa tốt mà tăng giờ lên thì chẳng có ích lợi gì.

Nên nhớ lúc nào cũng giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự, và lúc nào cũng phòng hộ sáu căn, không bao giờ để có kẽ hở cho tâm lang thang chạy theo các pháp trần bên ngoài. Ngồi hay không ngồi đâu còn có nghĩa lý gì nữa; tu tập tỉnh giác xả  tâm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi./.

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
765
Các bài viết
1388
Số lần xem các bài viết
3259618
47.5%Viet Nam Viet Nam
24%United States United States
22.6%Australia Australia
1.6%Japan Japan
1%Canada Canada
0.8%Germany Germany
0.3%France France
0.2%Norway Norway
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea
0.1%Netherlands Netherlands

Hôm nay: 907
Hôm qua: 847
Tuần này: 3948
Tuần trước: 3807
Tháng này: 15076
Tháng trước: 23505
Tổng cộng: 866574