• phattuvandao1
 • vandaptusinh
 • tinhtoa1
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem1
 • ttl3
 • amthat3
 • amthat1
 • lailamtoduong1
 • tinhtoa2
 • ThayTL
 • tranhducphat
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • chanhungphatgiao
 • quetsan
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem3
 • vandao2
 • benthayhocdao
 • amthat2
 • daytusi
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem2
 • khatthuc1
 • toduongtuyetson
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
In bài này

THE FOUR KINDS OF MINDFULLNESS - Bao An

Lượt xem: 5054

 

TỨ NIỆM XỨ

Khi tu tập TỨ CHÁNH CẦN thuần thục thì không còn ác pháp tới lui nữa, lúc đó đức Phật cảm nhận được tâm  bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Trạng thái này nếu kéo lâu dài ra thì cảm nhận như tâm đang quán sát bốn chỗ THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP theo nhịp hơi thở ra vô một cách rõ ràng, cụ thể. Cảm nhận được tâm quán sát bốn chỗ này nên càng quán sát thì tâm càng BẤT ÐỘNG. Thấy thế đức Phật cứ để tự nhiên cho tâm thường xuyên quán sát bốn chỗ này. Nhờ thường xuyên quán sát bốn chỗ này trên thân nên tâm ở trong trạng thái BẤT ÐỘNG dễ dàng hơn.

Tâm càng ở trạng thái bất động thì tâm càng thanh tịnh và cứ để nó tự nhiên kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Ðó là NIỆM GIÁC CHI xuất hiện.

Khi NIỆM GIÁC CHI xuất hiện xong thì ÐỊNH GIÁC CHI xuất hiện.

Khi ÐỊNH GIÁC CHI xuất hiện xong thì kế tiếp một trạng thái khinh an xuất hiện. Đó là  KHINH AN GIÁC CHI.

Khi KHINH AN GIÁC CHI xuất hiện xong thì HỶ GIÁC CHI xuất hiện.

Khi HỶ GIÁC CHI xuất hiện xong thì TINH TẤN GIÁC CHI xuất hiện.

Khi TINH TẤN GIÁC CHI xuất hiện xong thì XẢ GIÁC CHI xuất hiện.

Khi XẢ GIÁC CHI xuất hiện xong thì TRẠCH PHÁP GIÁC CHI xuất hiện.

Khi TRẠCH PHÁP GIÁC CHI xuất hiện xong thì TỨ THẦN TÚC xuất hiện.

Ðến đây đức Phật đã hoàn tất pháp môn TỨ NIỆM XỨ và có kết quả là tâm VÔ LẬU hoàn toàn.

Translated by Bao AN

THE FOUR KINDS OF MINDFULLNESS

When the Buddha practised  THE FOUR RIGHT EFFORT well, it was no longer evil things come to Him. At the time, the Buddha felt His mind was really motionless, peaceful and pleased. If the status had lasted long, He would have feel like the mind was observing four points of BODY, FEELING, MIND, DHAMMA in subject to the rhythm clearly and specificatly. Having felt that the mind was observing those points, so the more the Buddha observed the more motionlessness in the mind He felt. Realized this, the Buddha let His mind observe the four points freely. Thanks to this, the mind was motionless easier.

The more motionless the mind was, the more peaceful it was, and the Buddha let it last days by days.

The REMEMBERANCE OF THE DHAMMA appeared then CONCERNTRATION ABILITY came.

After that, a status of peaceful thought appeared, this is REMEMBERANCE OF PEACEFUL THOUGHT.

Then, REMEMBERANCE OF JOYOUS THOUGHT. 

REMEMBERANCE OF BRAVE EFFORT came

REMEMBERANCE OF EQUANIMITY appeared

REMEMBERANCE OF THOROUGH INVESTIGATION OF THE PRICIPLE came. 

After that, THE FOUR MEANS OF ACCOMPLISHMENT came

So, the Buddha had completed the dhamma of THE FOUR KINDS OF MINDFULLNESS, and the result was the status of full FREEDOM.

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9089977