• quetsan
 • amthat2
 • amthat3
 • benthayhocdao
 • tinhtoa1
 • chanhungphatgiao
 • vandaptusinh
 • ThayTL
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem1
 • thanhanhniem3
 • daytusi
 • lailamtoduong1
 • huongdantusinh
 • phattuvandao1
 • lopbatchanhdao
 • tamthuphattu
 • amthat1
 • thanhanhniem2
 • khatthuc1
 • tranhducphat
 • vandao2
 • tinhtoa2
 • ttl3
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
In bài này

THREEFOLD KNOWLEDGE - Bao An

Lượt xem: 5523

 

TAM MINH

Muốn sử dụng TAM MINH thì chỉ có TUỆ NHƯ Ý TÚC mới điều khiển nó được. TAM MINH gồm có: 

1- Túc Mạng Minh có nghĩa là một trí tuệ hiểu biết thấu suốt nhiều đời nhiều kiếp của mình, của những người khác trong thời gian quá khứ và tương lai. Muốn sử dụng Túc Mạng Minh thì phải dùng TUỆ NHƯ Ý TÚC thì mới thấy biết nhiều đời nhiều kiếp.

2- Thiên Nhãn Minh có nghĩa là đôi mắt sáng suốt nhìn thấy thấu suốt không gian và vũ trụ, dù cách núi, cách sông vẫn thấy biết rất rõ như thấy chỉ tay trong lòng bàn tay. Muốn sử dụng Thiên Nhãn Minh thì phải dùng DỤC NHƯ Ý TÚC thì mới thấy biết như ý mình muốn.

3- Lậu Tận Minh có nghĩa là trí tuệ TỈNH GIÁC sáng suốt tuyệt vời, nhìn thấu suốt tâm mình, khiến cho lậu hoặc bị diệt mất mà chỉ còn lại một tâm VÔ LẬU hiện tiền. Muốn có trí tuệ tỉnh giác sáng suốt như vậy thì phải sử dụng TINH TẤN NHƯ Ý TÚC. Khi có trí tuệ TỈNH GIÁC SÁNG SUỐT trong TINH TẤN NHƯ Ý TÚC thì lậu hoặc bị diệt tận.

Trên đây là ba trí tuệ mà bậc tu chứng mới có, nhưng rất ít khi sử dụng, vì bậc tu chứng là chứng tâm VÔ LẬU, nghĩa là lúc nào họ cũng sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự đó dù trước các ác pháp nghịch cảnh hay thuận cảnh họ đều thản nhiên. Tâm họ như cục đất.

Translated by Bao AN

THREEFOLD KNOWLEDGE

If we want to use THREEFOLD KNOWLEDGE, there is only SUFFICIENCE OF CONTEMPLATION can control it, THREEFOLD KNOWLEDGE includes:

1 Recollection of past life – means an aware of many lives of us, of other people in the past and in the future. If we want to use RECOLLECTION OF PAST LIFE, we have to use SUFFICIENCE OF CONTEMPTATION

2 Knowledge of the passing away and reappearance of beings – means the light of light can observe all of the things in space and universe, no matter how long, far it is. If we want to use Knowledge of the passing away and reappearance of beings, we have to use Sufficiency of desire first

3 Knowledge of Destruction of cankers – the bright knowledge of REMEMBERANCE can observe to the bottom our mind, remove the restriction, there is only the FREEDOM left. If we want to do that, we have to use SUFFICIENCE OF ENERGY. When get BRIGHT KNOWLEDGE OF REMEMBERANCE, the restriction is eliminated.

These as above are knowledge which monks practised to reached, but they rarely use them, because their minds are FREE, this means they always live with motionlessness, peace, happiness in the minds. So if they have a bad mood, they stay calm well.

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9089933