• lopbatchanhdao
 • phattuvandao3
 • daytusi
 • huongdantusinh
 • lailamtoduong1
 • ThayTL
 • thanhanhniem1
 • benthayhocdao
 • amthat2
 • phattuvandao1
 • thanhanhniem2
 • ttl1
 • khatthuc1
 • toduongtuyetson
 • tranhducphat
 • tamthuphattu
 • ttl3
 • quetsan
 • tinhtoa1
 • chanhungphatgiao
 • amthat3
 • amthat1
 • vandaptusinh
 • tinhtoa2
 • thanhanhniem3
 • vandao2
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
In bài này

TRANQUILITY-ORIENTED MINDFUL SUGGESTIONS - Thich Minh Van

Lượt xem: 5057

 

 

PHÁP MÔN NHÝ LÝ TÁC Ý

LỜI PHẬT DẠY

"Này các Thầy Tỳ Kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng".

"Này các Thầy Tỳ Kheo, do có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ".

Trưởng Lão Thích Thông Lạc

CHÚ GIẢI:

Đệ nhất pháp diệt lậu hoặc là pháp môn như lý tác ý. người ở đời do không biết pháp môn như lý tác ý này, nên khổ đau, phiền não dẫy đầy. Người tu hành theo Phật giáo nhờ có pháp như lý tác ý mà tâm được an vui, thanh thản và vô sự, sống một đời sống tràn đầy hạnh phúc, không một ác pháp nào tác động vào tâm. 

Lời dạy thứ nhất Đức Phật nói: "Này các Thầy Tỳ Kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng". Đúng vậy, nếu các bạn hằng ngày không theo pháp như lý tác ý ly tham, đoạn ác pháp, thì chắc chắn các bạn sẽ không tránh khỏi khổ đau.

Ngược lại, nếu các bạn hằng ngày theo pháp như lý tác ý ly tham, đoạn Ác pháp, thì chắc chắn các bạn sẽ vượt ra khỏi mọi sự khổ đau. Đó là sự giải thoát của Phật giáo. Từ nơi đó các bạn chứng quả A La Hán. Các bạn có tin điều này không? Các bạn cứ thực hiện ngay liền sẽ thấy kết quả một cách cụ thể thực tế. Phật pháp không dối người.

Pháp môn như lý tác ý lợi ích như vậy, xin các bạn hãy siêng năng tập luyện. Sự an vui, hạnh phúc trong tầm tay các bạn, quả A La Hán không xa đâu các bạn ạ! Nếu các bạn xem thường nó thì cuộc sống của các bạn chắc chắn khổ nhiều, vui ít. 

Những lời dạy ngắn gọn nhưng kết quả giải thoát không lường trước được, một giá trị pháp môn tu hành cao nhất trong Phật giáo là diệt tâm lậu hoặc hoàn toàn.

Cách đây 25 năm chúng tôi tu theo pháp môn tri vọng của Thiền Đông Độ, lạc vào định tưởng, tưởng chừng như mình muốn điên. Nhờ pháp môn như lý tác ý này mà chúng tôi xả được 18 loại hỷ tưởng, ổn định được thần kinh. Cuối cùng nhờ nó mà chúng tôi làm chủ được bốn sự khổ đau của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết. 

(Trích từ "NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY", TẬP III - Trưởng Lão Thích Thông Lạc)

Translated by Thich Minh Van

TRANQUILITY-ORIENTED MINDFUL SUGGESTIONS(*)

WHAT THE BUDDHA TAUGHT

“And Bhikkhus, without your Tranquility-oriented Mindful Suggestions, the un-arisen afflictions arise and those arisen strike”.

“And Bhikkhus, with your Tranquility-oriented Mindful Suggestions, the un-arisen afflictions un-arise and those arisen die”.

By Abbot Thich Thong Lac

INTERPRETATION:

The first-grade method to banish afflictions away is drawing on the method of Tranquility-oriented Mindful Suggestions. The people being ignorant of this method, therefore, do not seem to rid themselves when confronted with sorrowfulness and agitations. By using Tranquility-oriented Mindful Suggestions, a Buddhist practitioner make his mind easy, placid, untroubled, unaffected by any Evil and lead a life of holiness and perfect bliss.        

In the first sentence the Buddha taught: “And Bhikkhus, without your Tranquility-oriented Mindful Suggestions, the un-arisen afflictions arise and those arisen strike”.  It means if you do not use Tranquility-oriented Mindful Suggestions day by day to lay off your pleasures and desist evils, you cannot avoid the sufferings.

In contrast, if you have recourse to Tranquility-oriented Mindful Suggestions to push back pleasures and evils, you will certainly manage to help yourselves out of the sufferings. That is in truth the release of Buddhism. You hence become an Arahant. Believe it or not! Just try practicing, it will bring forth fruits straight away in reality. Buddha dharma stays close to our life.

Taking into our consideration the usefulness of Tranquility-oriented Mindful Suggestions, we need to be diligent in practicing them every-day. The tranquility, as a result, is within your reach and becoming Arahant shall not be a perspective! If you leave them un-used, there will certainly be more sadness than happiness in your living. 

We practiced the method of Mithyà Observing from Pure Land Dhyàna 25 years ago and were able to enter into the illusive contemplation, which seemed like a-madness.  We then gave up the 18 kinds of illusive joy when we happened to know a method called Tranquility-oriented Mindful Suggestions. Eventually, thanks to it, we have attained the cessation of the four sufferings of living beings: Life’s Struggles, Aging, Illnesses and Death.

(*) Conscious suggestions (mindful, in accordance with Buddha dharma and to be applied against our inclination to breaking the precepts or against afflictions…) that help us overcome the sufferings and bring the easiness, tranquility, ataraxy to our Mind.

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9090154