• tinhtoa1
 • amthat2
 • tranhducphat
 • ttl3
 • thanhanhniem3
 • vandaptusinh
 • amthat1
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • benthayhocdao
 • khatthuc1
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem2
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem1
 • phattuvandao3
 • amthat3
 • phattuvandao1
 • huongdantusinh
 • daytusi
 • tinhtoa2
 • ThayTL
 • chanhungphatgiao
 • toduongtuyetson
 • quetsan
 • ttl1
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc

Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh

Một tập sách gồm những câu hỏi của phật tử, của các tu sinh và những câu trả lời của Trưởng Lão, giải rõ những điều mà mọi người chưa hiểu biết để mọi người hiểu biết. Nhất là giải nghi về Phật giáo trong mọi góc độ, từ những giới luật đức hạnh đến những oai nghi chánh hạnh, từ những lời Phật dạy trong những kinh sách nguyên thủy đến những lời các Tổ dạy trong những kinh sách phát triển.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2012.


Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh