• khatthuc1
 • chanhungphatgiao
 • daytusi
 • lopbatchanhdao
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem1
 • vandao2
 • amthat2
 • thanhanhniem2
 • tamthuphattu
 • amthat1
 • ttl1
 • phattuvandao1
 • phattuvandao3
 • quetsan
 • toduongtuyetson
 • tranhducphat
 • tinhtoa2
 • ThayTL
 • vandaptusinh
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem3
 • amthat3
 • ttl3
 • huongdantusinh
 • tinhtoa1
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa

Linh Hồn Không Có

Sách được xác định và làm sáng tỏ rằng thế giới siêu hình không có, tức là không có sự sống sau khi chết và có nghĩa là linh hồn không có do bởi sự quan sát của Thầy Thông Lạc khi tu chứng ba minh của Phật giáo.  

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.