• daytusi
 • tinhtoa2
 • phattuvandao1
 • huongdantusinh
 • khatthuc1
 • thanhanhniem2
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • toduongtuyetson
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem3
 • lopbatchanhdao
 • amthat2
 • vandao2
 • vandaptusinh
 • amthat1
 • ThayTL
 • tinhtoa1
 • quetsan
 • ttl3
 • benthayhocdao
 • tamthuphattu
 • amthat3
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem1
 • tranhducphat
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật

Những Bức Tâm Thư

Tập hợp những bức Tâm Thư của Thầy Thông Lạc gởi về Tu Viện trong thời gian Thầy không sống tại đây. Những bức Tâm Thư này là những lời dạy vô cùng quí báu cho các tu sinh đang tu tập trong Tu Viện... Những ch̉i dẫn pháp hành đúng chánh pháp của đức Phật Thích Ca theo đạo đức nhân bản nhân quả...

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.