• thanhanhniem1
 • tinhtoa2
 • thanhanhniem3
 • tinhtoa1
 • vandao2
 • amthat1
 • phattuvandao3
 • khatthuc1
 • toduongtuyetson
 • ttl1
 • ttl3
 • amthat3
 • benthayhocdao
 • lailamtoduong1
 • huongdantusinh
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem2
 • amthat2
 • vandaptusinh
 • lopbatchanhdao
 • tranhducphat
 • quetsan
 • chanhungphatgiao
 • ThayTL
 • daytusi
 • phattuvandao1
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc

Niệm Phật Hay Niệm Bốn Bất Hoại Tịnh

Niệm Phật là một trong bốn Niệm: Phật, Pháp, Tăng, Giới và cách Niệm là nhớ nghĩ về các đức hạnh và sống đúng theo bốn thanh tịnh không bao giờ hư khuyết của bốn Bất hoại này chứ không phải cách NIỆM PHẬT bằng danh hiệu của vị Phật nào.

Sách giảng rõ Bốn Bất Hoại và cách thức tu tập hằng ngày. Có thêm phần giải đáp vài câu hỏi của phật tử.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.