• thanhanhniem1
 • ttl3
 • tinhtoa1
 • tranhducphat
 • thanhanhniem3
 • benthayhocdao
 • ThayTL
 • vandaptusinh
 • daytusi
 • ttl1
 • amthat3
 • khatthuc1
 • phattuvandao3
 • chanhungphatgiao
 • tinhtoa2
 • huongdantusinh
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem2
 • amthat1
 • lopbatchanhdao
 • toduongtuyetson
 • phattuvandao1
 • quetsan
 • amthat2
 • vandao2
 • tamthuphattu
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử

Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu Một Sừng

Đây là sách dạy Giới Sống Độc Cư của Tu Viện Chơn Như theo lời dạy của Phật Thích Ca trong Kinh Tiểu Bộ Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Giới Độc Cư là một trong ba giới duy nhất của Tu Viện Chơn Như mà mọi tu sinh phải sống và giữ cho thanh tịnh: Ăn - Ngủ - Độc cư. 

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.


SMMNCTN-Bia