• toduongtuyetson
 • phattuvandao1
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa1
 • tinhtoa2
 • ttl1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem1
 • ThayTL
 • benthayhocdao
 • vandao2
 • amthat3
 • amthat1
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem3
 • lailamtoduong1
 • phattuvandao3
 • amthat2
 • vandaptusinh
 • ttl3
 • quetsan
 • lopbatchanhdao
 • tranhducphat
 • daytusi
 • chanhungphatgiao
 • khatthuc1
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực

Thọ Tam Quy Ngũ Giới

Tập sách này được biên soạn cho quý vị học hỏi và nghiên cứu về Phật Giáo thật kỹ càng trước khi quý vị thực sự thọ Tam Quy Ngũ Giới để trở thành đệ tử của Đức Phật.

Tập sách Thọ Tam Quy Ngũ Giới được in năm 2012, NXB.


Tho Tam quy Ngu gioi -08-4-2012