• ThayTL
 • thanhanhniem1
 • lopbatchanhdao
 • benthayhocdao
 • toduongtuyetson
 • ttl3
 • tinhtoa2
 • khatthuc1
 • tranhducphat
 • quetsan
 • amthat3
 • daytusi
 • vandao2
 • phattuvandao3
 • ttl1
 • amthat1
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa1
 • chanhungphatgiao
 • amthat2
 • phattuvandao1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem3
 • vandaptusinh
 • huongdantusinh
 • lailamtoduong1
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường

Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống

Bộ sách về Giới Luật Phật Giáo, từ Sa Di đến Tỳ Kheo, đầy đủ giới đức, giới hạnh và giới hành. Bộ sách được biên soạn dựa vào Giới Kinh và Giới Bổn. Gồm 6 tập (đã viết xong 2 tập).

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2011.


vhpgtt-t1-bia vhpgtt-t2-bia