• amthat2
 • thanhanhniem2
 • ttl3
 • amthat3
 • amthat1
 • khatthuc1
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • tinhtoa2
 • lopbatchanhdao
 • phattuvandao1
 • ThayTL
 • toduongtuyetson
 • chanhungphatgiao
 • tranhducphat
 • huongdantusinh
 • tamthuphattu
 • benthayhocdao
 • daytusi
 • lailamtoduong1
 • vandaptusinh
 • vandao2
 • thanhanhniem3
 • quetsan
 • tinhtoa1
 • thanhanhniem1
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử

Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống

Bộ sách về Giới Luật Phật Giáo, từ Sa Di đến Tỳ Kheo, đầy đủ giới đức, giới hạnh và giới hành. Bộ sách được biên soạn dựa vào Giới Kinh và Giới Bổn. Gồm 6 tập (đã viết xong 2 tập).

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2011.


vhpgtt-t1-bia vhpgtt-t2-bia