• tranhducphat
 • khatthuc1
 • tamthuphattu
 • thanhanhniem2
 • phattuvandao3
 • daytusi
 • tinhtoa2
 • vandaptusinh
 • amthat3
 • lailamtoduong1
 • quetsan
 • thanhanhniem3
 • vandao2
 • amthat1
 • ThayTL
 • ttl3
 • thanhanhniem1
 • huongdantusinh
 • tinhtoa1
 • phattuvandao1
 • ttl1
 • benthayhocdao
 • amthat2
 • chanhungphatgiao
 • lopbatchanhdao
 • toduongtuyetson
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Tổ đường Tuyết Sơn
In bài này

Thời Khóa Tu Tập Cho Cư Sĩ Chuyên Tu

Lượt xem: 4419

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.8, TG. 2011, tr. 164-177)

Nguồn: Sách: Đường Về Xứ Phật - Tập 8

SÁNG:

7:00am – 7:30am: Ðịnh Niệm Hơi Thở + kinh hành

Thở đều 5 hơi thở, hơi thở bình thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở một, không để mất hay gián đoạn sự theo dõi hơi thở tức là thất niệm. Nên nhớ kỹ trong thời gian này chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu nhiều hơn.

Trước khi thở 5 hơi thở, phải như lý tác ý hướng tâm nhắc:

“Tâm phải chú ý rất kỹ từng hơi thở một, không được xao lãng’’ hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơi lỏng”.

In bài này

TỨ NIỆM XỨ

Lượt xem: 45

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.56-59, 76-78 )
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

Tứ Niệm Xứ gồm có:

1- Quán thân trên thân,
2- Quán thọ trên thọ,
3- Quán tâm trên tâm,
4- Quán pháp trên pháp.

In bài này

TRẢ LỜI KIM QUANG 12-4-2008

Lượt xem: 52

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NBTT.1, TVCN.2007, tr.107-108)
Nguồn: Sách: Nhưng Bức Tâm Thư, 1

Kính thưa Thầy!

1- Có phải rằng sau khi Phật chứng đạo, vào buổi khuya và sáng sớm lúc trời tối đức Phật vẫn đi kinh hành? Mục đích của việc đi kinh hành này là gì? Vì con nghĩ đức Phật hết hôn trầm thuỳ miên rồi thì tại sao đức Phật phải đi kinh hành vào những giờ này?

In bài này

GIỚI HÀNH NIỆM PHẬT

Lượt xem: 45

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
GIÁO ÁN TU ĐẠO PHẬT
II.- GIAI ĐOẠN XUẤT GIA

(Tỳ khưu Từ Quang biên tập lời Trưởng Lão giảng trong mùa an cư 1997, được ghi âm ở 61 cassette 90)


Phần thứ năm: GIỚI HÀNH

GIỚI HÀNH TỨ BẤT HOẠI TỊNH
A.- GIỚI HÀNH NIỆM PHẬT

Hiện giờ chúng ta đang trau dồi pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh, pháp môn đầu tiên trong 37 phẩm trợ đạo. Pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh là pháp môn gây tạo cho chúng ta niềm tin sâu sắc đối với Phật, Pháp, Tăng và Giới. Nếu chúng ta không thực hiện Tứ Bất Hoại Tịnh thì khó mà có niềm tin sâu ở Phật pháp. Vì vậy chúng ta muốn trau dồi Tứ Bất Hoại Tịnh thì phải chọn lấy cái thực tế của sự tu tập trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chọn một phương pháp nào ngoài Vô thường, Khổ và Vô ngã của cuộc đời của chúng ta mà tu thì không đúng cách.

In bài này

TU TẬP TỨ NHƯ Ý TÚC

Lượt xem: 111

asus2012 

Tôi xin nêu bài pháp trong Tri Kiến Xả Tâm 9 - bài Tu tập Tứ Như Ý Túc.mp3 của thầy Bảo Nguyên (04-10-2013) một cách ngẫu nhiên, không theo thứ tự các vấn đề nêu ra.

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
258
Các bài viết
804
Số lần xem các bài viết
973660
66.1%Viet Nam Viet Nam
15.7%Australia Australia
10.7%United States United States
1.6%Kuwait Kuwait
1.3%Japan Japan
0.9%France France
0.8%Canada Canada
0.6%Germany Germany
0.2%Sweden Sweden
0.1%Singapore Singapore

Hôm nay: 258
Hôm qua: 330
Tuần này: 588
Tuần trước: 2591
Tháng này: 10204
Tháng trước: 10802
Tổng cộng: 310118