• tinhtoa1
 • thanhanhniem2
 • khatthuc1
 • ttl1
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem1
 • quetsan
 • daytusi
 • tamthuphattu
 • phattuvandao3
 • vandao2
 • vandaptusinh
 • chanhungphatgiao
 • lopbatchanhdao
 • phattuvandao1
 • toduongtuyetson
 • ThayTL
 • amthat3
 • thanhanhniem3
 • ttl3
 • tinhtoa2
 • amthat1
 • huongdantusinh
 • amthat2
 • lailamtoduong1
 • tranhducphat
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Tranh đức Phật
In bài này

LINH HỒN LÀ DO TƯỞNG TRI CỦA NGƯỜI CÒN SỐNG

Lượt xem: 3438

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích Linh Hồn Không Có, TG. 2010, tr. 66-76)
link sách: Linh Hồn Không Có   

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất trong bài bài "Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn".

Câu hỏi đã xác định: «Tôi căn cứ để tin rằng đã gặp linh hồn em tôi, anh tôi và chị tôi, cả linh hồn các cụ là người chứng kiến và chôn cất em tôi. Nhà ngoại cảm đã nhận dạng được linh hồn, thậm chí còn nhận diện được linh hồn qua tấm ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hồn. Như vậy linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó?"

Câu hỏi này rất khó cho các nhà khoa học trả lời, vì linh hồn không có dưới dạng vật chất lý học, hóa học, y học, sinh học, quang học, điện tử tinh vi.

Cách đây 2545 năm có một người đã xác định rằng: “Không Có Thế Giới Siêu Hình”, người xác định điều đó không ai xa lạ mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài tu chứng đạo xong đã dõng dạc tuyên bố: “Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri.” Lời tuyên bố này đã làm cho Lục Sư Ngoại Đạo trong thời Đức Phật đầu đã lộn xuống đất.

Lời tuyên bốấy có nghĩa là thế giới siêu hình không có, chỉ là tưởng của con người tạo ra. Cho nên không có đời sống sau khi chết. Vì thế, Ngài cho biết cơ thể của con người có năm phần:

1. Phần thứ nhất là Sắc Uẩn.

2. Phần thứ hai là Thọ Uẩn.

3. Phần thứ ba là Tưởng Uẩn.

4. Phần thứ tư là Hành Uẩn.

5. Phần thứ 5 là Thức Uẩn.

Khi một người chết thì năm uẩn này đều tan rã, hoại diệt không còn lại một chút xíu uẩn nào cả. Nếu ai không tin những lời dạy này là không tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Theo chúng tôi nghĩ trong đời này không có một vị Giáo Chủ nào làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết như Đức Phật. Tất cả các vị Giáo Chủ còn nằm trong qui luật Nhân Quả, còn Đức Phật đã làm chủ Luật Nhân Quả.

Cho nên những lời Đức Phật dạy: “Thế Giới Siêu Hình Không Có” thì chúng ta biết ngay “Linh Hồn Không Có.”

Con người cứ dựa vào sự hoạt động của tưởng uẩn mà cho rằng Linh Hồn con người là có thật. Đó là sự hiểu biết mờ mịt của loài người từ xưa đến nay đều hiểu như vậy.

Đừng đem khoa học ra để chứng minh những hiện tượng thế giới tâm linh, các nhà khoa học đã lầm dù các ông có nghiên cứu cách gì thì cũng loanh quanh xác định có Linh Hồn, chớ không bao giờ chứng minh được những hiện tượng đó do đâu mà có, nên các ông cũng đành theo lối mòn mà con người từ xưa đã truyền lại cho nhau từ đời này đến đời khác là có đời sống sau khi chết tức là có Linh Hồn.

Theo cái nhìn của Phật giáo thì một con người là do Năm Uẩn hợp lại mà thành ra. Nhưng muốn có Năm Uẩn hợp lại thì phải có Mười Hai Nhân Duyên, nếu không có Mười Hai Nhân Duyên thì không có Thân Ngũ Uẩn.

Và xa hơn nữa là vạn vật trên thế gian này trong vũ trụ đều hiện hữu, sự hiện hữu có mặt của một vật đều do nhiều Mười Hai Nhân Duyên hợp lại. Cho nên một thế giới có được thì phải có Mười Hai Nhân Duyên duyên kết hợp mới lập thành. Một thế giới không thể nào chỉ có một vật thể đơn điệu được. Vì thế Đức Phật gọi thế giới của chúng ta đang sống là Thế Giới Duyên Hợp.

Ví dụ 1: Nhìn một cây dầu kia đang đứng bên vệ đường, nếu không có đất, nước, gió, không có không khí và nhiệt độ nóng lạnh, ẩm ướt, nắng mưa v.v... thì cây dầu kia có thể sống được không?

Ví dụ 2: Một con người sanh ra ở đời, nếu không có cỏ, cây, thực phẩm để nuôi sống thì con người cũng không thể sanh ra được, nếu có sanh ra được thì cũng không sống được. Nếu cỏ cây, con người và vạn vật không có mặt hiện hữu trên hành tinh này thì làm sao gọi là hành tinh sống; thì làm sao gọi là thế giới của muôn loài.

Nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, thì sự sống ấy như thế nào?

Nếu có sự sống sau khi chết thì thế giới của người chết phải có một môi trường sống và thực phẩm riêng cho thế giới của người chết, chứ đâu cần gì chúng ta phải cúng những thực phẩm mà chúng ta đang nuôi cơ thể Ngũ Uẩn. Thực phẩm đang nuôi cơ thể của chúng ta, đó là những thực phẩm chỉ nuôi sống thân tứ đại. Thân tứ đại của con người là thân duyên hợp: Đất, Nước, Lửa, Gió. Do thân bốn đại nên phải nuôi nó bằng thực phẩm bốn đại. Cho nên thực phẩm bốn đại đâu phải là những thực phẩm để cho thế giới siêu hình nuôi linh hồn. Vì thế, cúng lễ những thực phẩm hoặc đốt hương, vàng mã của thế giới hữu hình cho thế giới vô hình là quý vị làm sai, làm theo trí tưởng tượng không thiết thực, không cụ thể, thiếu khoa học. Quý vị cứ suy nghĩ có đúng không?

Quý vị đang làm một việc nhảm nhí mê tín, lạc hậu.

Nếu quả chăng có thế giới siêu hình thì những linh hồn đó phải có một hình dáng khác hình thể con người và các loài động vật khác và nhất là hình thể linh hồn phải có một hình thể cố định. Vì thế giới siêu hình là thế giới thường hằng không thay đổi, không tan rã mất mát hoại diệt. Do những điều kiện này thì không thể nào linh hồn lấy hình dáng của thân con người làm hình dáng của mình được. Bởi hình dáng thân của con người vô thường, thường thay đổi, không cố định. Quý vị cứ suy ngẫm có phải vậy không?

Chỉ trong một đời người mà đã thay đổi nhiều lần: từ trẻ có hình dáng khác, đến thanh niên có hình dáng khác và khi già có hình dáng khác, huống là cách nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên đời này mang hình dáng này, đời sau mang hình dáng khác.

Xét như vậy chúng ta thấy rất rõ linh hồn không thể có hình dáng theo thân người và thân chúng sinh mà phải có một hình dáng khác. Còn ngược lại thấy hình dáng linh hồn giống hình dáng thân người chết thì đó là ảo tưởng của quý vị. Quý vị có biết không?

Cho nên thấy linh hồn giống như người đã chết là thấy sai, không thật, thấy trong tưởng tri ảo giác.

Thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp thành, vì do các duyên hợp lại mà thành nên phải chịu luật vô thường thay đổi liên tục, Vì vậy một con người mới sanh ra cho đến 7, 8 chục năm sau thì không giống nhau. Chúng ta hãy quan sát một con người từ hình dáng của một đứa bé mới sanh so sánh với hình dáng của một ông cụ già 7, 8 mươi tuổi thì hai hình dáng này không giống nhau, như vậy chứng tỏ sự vô thường là thật sự có, như trên chúng tôi đã nói.

Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể không thay đổi. Vì thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh luân hồi từ thân này, đến thân khác. Thân thì có trẻ, có già, có chết. Còn linh hồn thì không già, không trẻ và không chết.

Như vậy cháu Bích Hằng phải xem bức ảnh của cô Khang rồi mới nhận ra linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao vậy?

Vì linh hồn của cô Khang bây giờ không còn là hình dáng của cô Khang nữa, mà là hình dáng bất di bất dịch của linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác của cô Khang thì hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứđâu phải là hình dáng linh hồn của cô Khang phải không thưa quý vị?

Khi cô Khang chết thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, thì như vậy linh hồn của cô Khang phải trở về với hình dáng nguyên thủy của nó, thì làm sao linh hồn có hình dáng giống cô Khang được. Vì linh hồn là một vật không thay đổi, như chúng tôi đã nói ở trên.

Cho nên nhà ngoại cảm Bích Hằng nhìn hình cô Khang rồi mới nhận ra hình ảnh cô Khang, nhưng hình ảnh cô Khang để trên bàn thờ đâu phải là hình ảnh cô Khang ở tù. Hình ảnh cô Khang ở tù chỉ còn bộ xương da.

Như vậy nhà ngoại cảm Bích Hằng đã dùng Tưởng Uẩn của mình tạo ra hình ảnh cô Khang giống trên bàn thờ để tưởng cô hoạt động nói chuyện với Linh Hồn cô Khang.

Cho nên khi giáo sư Trần Phương hỏi cô Bích Hằng đều trả lời đúng không sai. Cô Bích hằng trả lời bằng sự giao cảm Tưởng Uẩn.

Chính mọi người không hiểu chỗ này và nhà ngoại cảm Bích Hằng cũng không biết nên xem như có Linh Hồn người chết nhập cô nói chuyện, cô chỉ làm thông dịch trở lại mà thôi.

Chúng tôi cho một ví dụ Linh Hồn giống như nước không có hình dáng gì cả, khi nước đem đổ vào các chai thì mỗi chai có hình dáng khác nhau thì nước cũng có hình dáng khác nhau, nhưng nước không đem đổ vào các chai nào hết thì nước phải trở về hình dáng gốc của nước. Vậy hình dáng nguyên gốc của nước là gì? Xin quý vị vui lòng trả lời cho chúng tôi biết.

Nước có tính chất chớ không có hình dáng, vì thế chúng ta sờ mó được

Còn Linh Hồn mà quý vị tưởng tượng đặt ra nên không có hình dáng mà cũng không có tinh chất. Một vật không có hình dáng mà cũng không có tính chất thì trên thế gian này không có vật đó. Và như vậy Linh Hồn con người không có. Do Tưởng Tri của quý vị đặt ra khi thấy những hiện tượng của Tưởng Uẩn mà ý thức của quý vị không giải thích được nên tưởng ra nói Linh Hồn. Cho nên Đức Phật dạy: “Tưởng Tri chứ không phải Liễu Tri.”

Xét ở góc độ này thì nhà ngoại cảm gọi hồn người chết về là một năng lực trong thân ngũ uẩn của nhà ngoại cảm tạo ra linh hồn của người chết, chứ không phải có linh hồn người chết thật, vì thế nhà ngoại cảm phải nhìn hình ảnh người chết rồi mới tạo ra được hình ảnh người chết.

Do đó, chúng ta suy ra, nếu có thế giới linh hồn của người chết thì những linh hồn ấy không có hình dáng giống như chúng ta. Tại sao vậy?

Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi, do đó mỗi lần tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của thân xác, có nhiều hình dáng khác nhau như vậy thì làm sao linh hồn người chết lại giống cơ thể người chết được.

Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén bức màn bí ẩn để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa.

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
8436888