In bài này

Cập nhật tin tức Tu viện Chơn Lạc USA

Lượt xem: 1951

 

KINH SÁCH – TÀI LIỆU – VIDEO MỚI CẬP NHẬT

 

TIN TỨC KHÁC

  • Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do Phật tử ở Việt Nam cúng dường gởi sang Mỹ sẽ đến Tu Viện Chơn Lạc trong tháng 7 năm 2021. Tượng Phật cao khoảng 02 mét