• toduongtuyetson
 • tamthuphattu
 • tinhtoa1
 • thanhanhniem2
 • chanhungphatgiao
 • khatthuc1
 • thanhanhniem1
 • daytusi
 • lailamtoduong1
 • amthat2
 • thanhanhniem3
 • lopbatchanhdao
 • amthat1
 • phattuvandao3
 • ttl3
 • quetsan
 • tranhducphat
 • vandaptusinh
 • ttl1
 • amthat3
 • huongdantusinh
 • ThayTL
 • phattuvandao1
 • vandao2
 • tinhtoa2
 • benthayhocdao
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
In bài này

TỨ CHÁNH CẦN

Lượt xem: 19520

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.51-54)
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

Tứ Chánh Cần gồm có:

1- Ngăn ác pháp,
2- Diệt ác pháp,
3- Sinh thiện pháp,
4- Tăng trưởng thiện pháp.

Trên đây là bốn pháp tu tập của pháp môn TỨ CHÁNH CẦN. Pháp môn TỨ CHÁNH CẦN là nhóm bốn pháp của Phật giáo theo lời dạy của đức Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. Bốn pháp này rất quan trọng trong sự tu tập theo Phật giáo. Ðây là phương pháp giúp cho người tu sĩ Phật giáo hằng ngày sống trong thiện pháp, sống trong tâm BẤT ÐỘNG.

Ai cũng biết mục đích của Phật giáo là sống trong tâm BẤT ÐỘNG. Muốn tâm BẤT ÐỘNG thì hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày phải siêng năng tu tập NGĂN ÁC.

Ngăn ác pháp tức là ngăn từng tâm niệm THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI. Khi có niệm khởi lên trong tâm thì hãy mau mau dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý làm cho niệm đó dừng lại và tan biến mất. Khi niệm đó dừng lại và tan biến đi thì để lại một khoảng thời gian ngắn trong tâm BẤT ÐỘNG, rồi sau đó mới có niệm khác khởi lên nữa, khi có niệm khác khởi lên nữa thì chúng ta lại dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý làm cho niệm đó dừng lại và tan biến đi, lúc bấy giờ để lại cho tâm chúng ta BẤT ÐỘNG một khoảng thời gian ngắn nữa.

Hằng ngày chúng ta chỉ cần tu tập một pháp NGĂN ÁC là có đủ bốn pháp DIỆT ÁC, SINH THIỆN, TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP. Cho nên tu tập TỨ CHÁNH CẦN không phải tu cả bốn pháp mà chỉ tu tập một pháp mà thôi.

Khi vào tu tập chúng ta nên lấy pháp môn đầu tiên của TỨ CHÁNH CẦN mà tu tập đó là pháp môn NGĂN ÁC.

NGĂN ÁC tức là ngăn các niệm khởi. Nhưng khi trong tâm chúng ta có khởi niệm thiện thì chúng ta phải làm sao? Dù niệm đó thiện nhưng vì tâm chúng ta chưa ly dục ly ác pháp hết nên thiện đó vẫn còn là ác pháp chớ không phải là thiện pháp thật sự.

Hiện giờ trong tâm chúng ta có một niệm thiện duy nhất đó là tâm BẤT ÐỘNG. Trong pháp môn TỨ CHÁNH CẦN dạy SINH THIỆN TĂNG TRƯỞNG THIỆN, tức là làm cho niệm thiện TÂM BẤT ÐỘNG sanh ra (SINH THIỆN) và kéo dài ra (TĂNG TRƯỞNG THIỆN). Như vậy, niệm TÂM BẤT ÐỘNG này thì không nên diệt mà phải tăng trưởng, sống cho được với TÂM BẤT ÐỘNG này. Còn tất cả niệm thiện khác đều diệt sạch.

Khi tâm khởi ra niệm nào thì phải mau mau đình chỉ niệm đó, không cho có niệm đó. Do ngăn các niệm khởi nên tâm sẽ BẤT ÐỘNG. Tâm BẤT ÐỘNG là chúng ta đã đạt được mục đích giải thoát của Phật giáo. Vì thế chúng ta chỉ cần tu một pháp mà thôi, chỉ cần tu pháp NGĂN ÁC, tứcđình chỉ niệm khởi là đủ rồi. Nói tu tập TỨ CHÁNH CẦN là tu 4 pháp, chớ thực ra chỉ có tu tập pháp NGĂN ÁC mà thôi.

Pháp NGĂN ÁC là pháp đầu tiên, nó là một trong 4 pháp của pháp môn TỨ CHÁNH CẦN. Xin quý vị lưu ý trong khi tu tập pháp môn này.

Con đường tu tập theo Phật giáo, nếu không tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CẦN thì không bao giờ có pháp nào tu tập được giải thoát cả. Cho nên pháp môn TỨ CHÁNH CẦN rất quan trọng, nó là đệ nhất pháp XẢ TÂM của Phật giáo. Những ai không tu tập TỨ CHÁNH CẦN mà tu tập pháp môn nào khác là không biết đường lối tu tập của Phật giáo. Không biết đường lối tu tập của Phật giáo mà tu tập thì tu sai, làm mất căn bản con đường tu tập của mình.

Pháp môn TỨ CHÁNH CẦN như đội quân tiền phong luôn luôn đi trước DIỆT CÁC NIỆM để cho quân đoàn thiện chiến TÂM BẤT ĐỘNG tiến sâu vào căn cứ giặc, nhờ đó nó mới san bằng những căn cứ của giặc KHỞI NIỆM để TỨ NIỆM XỨ thành lập chánh quyền TÂM BẤT ĐỘNG cai trị.

Cho nên những ai tu tập pháp môn TỨ NIỆM XỨ mà chưa tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CẦN là không biết đường lối tu tập của Phật giáo. Xin lưu ý quý vị pháp môn TỨ CHÁNH CẦN bao giờ cũng tu tập trước pháp môn TỨ NIỆM XỨ. Tu khác như vậy là sai, chẳng bao giờ có giải thoát, vì tu không đúng pháp Phật.

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9086914