• amthat3
 • amthat1
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem3
 • lopbatchanhdao
 • tinhtoa2
 • tinhtoa1
 • tamthuphattu
 • amthat2
 • toduongtuyetson
 • ThayTL
 • phattuvandao3
 • daytusi
 • vandaptusinh
 • chanhungphatgiao
 • ttl3
 • thanhanhniem1
 • thanhanhniem2
 • quetsan
 • tranhducphat
 • phattuvandao1
 • khatthuc1
 • lailamtoduong1
 • ttl1
 • vandao2
 • huongdantusinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tranh đức Phật
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
In bài này

THẤT GIÁC CHI

Lượt xem: 4703

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích 37 Phẩm Trợ Đạo, TG.2010, tr.71-75)
Nguồn: 37 Phẩm Trợ Đạo

1- Niệm Giác Chi,
2- Tinh Tấn Giác Chi.
3- Khinh An Giác Chi,
4- Hỷ Giác Chi,
5- Ðịnh Giác Chi,
6- Xả Giác Chi,
7- Lực Trạch pháp Giác Chi.

Khi Bảy Năng Lực Giác Chi xuất hiện đầy đủ thì chúng ta có đủ Tứ Như Ý Túc:

1- Tinh Tấn Như Ý Túc,
2- Ðịnh Như Ý Túc,
3- Tuệ Như Ý Túc,
4- Dục Như Ý Túc.

Khi có Bốn Như Ý Túc thì mới nhập được Bốn Thánh Ðịnh, còn chưa có Bốn Như ý Túc thì không bao giờ nhập Bốn Thánh Ðịnh được, do đó ai nói nhập thiền định bảy tám ngày hay sáu bảy tháng là nhập thiền định tưởng. Cho nên khi người nào nói về thiền mà nói không đúng lời dạy của Phật là biết ngay họ là những người chịu ảnh hưởng pháp thiền của ngoại đạo, còn không là những người nghiên cứu kinh sách rồi nói ra thì chúng ta cũng biết ngay họ là những người sống trong kiến tưởng giải chớ không biết cách thức nhập thiền định nào cả.

Như đức Phật dạy khi nào chúng ta tu chứng thì mới dám dạy người tu, còn chưa chứng thì đừng dạy, nếu dạy sẽ đưa người ta vào con đường thiền tưởng như hiện giờ các sư các thầy từ Nam Tông đến Bắc Tông tu chưa xong mà dạy người tu nên thầy trò tu thiền mà vào bệnh viện trị bệnh, thật là xấu hổ vô cùng.

Thiền sư dạy người tu thiền là phải làm chủ bệnh, chớ thiền sư gì mà chết trong bệnh ung thư như thiền sư ni Ayya Khema. Thiền sư ni Ayya Khema đã viết 25 tác phẩm nói về thiền và Phật giáo, nhưng cái chết của thiền sư ni thì sách của thiền sư ni không còn giá trị nữa. Vì thiền còn bệnh tật là thiền ngoại đạo. Mang danh thiền sư mà bị bịnh này bịnh khác, chết vì bịnh chứ không tự tại làm chủ cái chết, là không phải thiền của Phật giáo. Họ tu không đúng pháp của Phật.

Nếu người nào tu theo đúng pháp của Phật tâm Bất Ðộng trên Tứ Niệm Xứ, đã nhập từ Sơ thiền đến Tứ thiền thì tất cả bệnh đau trên thân đều đuổi ra khỏi thân. Và chính Tứ thiền là pháp môn làm chủ sự sống chết, có nghĩa hành giả nhập được Tứ thiền thì tịnh chỉ được hơi thở, nhờ đó muốn sống chết hồi nào thì cũng rất tự tại, muốn chết là chết ngay liền, không chết vì bịnh. Thiền định như vậy mới thật sự là thiền định của Phật giáo.

Nhìn lại từ Ðông sang Tây biết bao nhiêu là thiền sư. Ông thì bị xe đụng chết, ông thì đi nằm bệnh viện rồi chết. Những bệnh của quý vị thiền sư này đều thuộc về loại bệnh nan y. Khi được làm thiền sư dạy đạo thì được phật tử dâng cúng những thực phẩm ngon bổ. Càng ngon bổ bao nhiêu thì càng độc bấy nhiêu, do “thích” ăn ngon bổ nên không có vị nào thoát khỏi những bệnh nan y.

Ðạo Phật là đạo ly dục ly bất thiện pháp thế mà thiền sư còn thích ăn ngon bổ, vậy mà họ xưng là thiền của Phật giáo. Thiền của Phật giáo làm sao có thiền như vậy được. Tu hành chưa nhiếp được tâm bao nhiêu mà đi dạy người khác tu, thật là những người “háo danh” muốn mình làm thầy thiên hạ. Thật đáng chê trách.

Muốn làm thầy dạy người tu tập thì phải có đủ Bảy Năng Lực Giác Chi, nếu chưa có thì nên im hơi, lặng tiếng để lo tu tập cứu mình ra khỏi biển khổ. Ðó là điều nên làm.Khi chưa có Bảy Năng Lực Giác Chi thì đừng nghĩ đến ai cả mà hãy nghĩ đến mình.

Muốn tu tập có Bảy Năng Lực Giác Chi thì phải tìm hiểu pháp nào tu tập mà có Bảy Năng Lực Giác Chi, chớ không phải từ trên pháp môn Bảy Giác Chi tu tập mà có Bảy Năng Lực Giác Chi.

Quý vị nên nhớ kỹ bài pháp các “THỨC ĂN”. Nếu quý vị không biết pháp nào tu tập có Bảy Năng Lực Giác Chi thì hãy lắng nghe đức Phật dạy:

“Này các tỳ kheo! Cái gì là thức ăn cho Năng Lực Bảy Giác Chi? Bốn Niệm Xứ, cần phải trả lời như vậy”.

Theo lời dạy này của đức Phật thì Bốn Niệm Xứ là pháp môn tu hành sinh ra Bảy Năng Lực Giác Chi. Vậy cách thức tu tập Bốn Niệm Xứ như thế nào?

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9086912