• toduongtuyetson
 • huongdantusinh
 • tranhducphat
 • thanhanhniem2
 • thanhanhniem3
 • lailamtoduong1
 • phattuvandao3
 • ThayTL
 • vandao2
 • tinhtoa2
 • vandaptusinh
 • amthat1
 • daytusi
 • phattuvandao1
 • khatthuc1
 • chanhungphatgiao
 • tinhtoa1
 • tamthuphattu
 • amthat3
 • quetsan
 • ttl3
 • thanhanhniem1
 • lopbatchanhdao
 • benthayhocdao
 • amthat2
 • ttl1
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
In bài này

BỐN THÁNH ĐỊNH

Lượt xem: 9892

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích ĐVXP.1, TG. 2011, tr.163-167)
Nguồn: ĐVXP.1

Quý vị muốn tu tập Thiền định của đạo Phật, thì nên theo bản tóm lược này mà tu tập từng giai đoạn một để có kết quả như ý mình.

Tứ Thánh Ðịnh gồm:

I – SƠ THIỀN

1- Tịnh chỉ ngôn ngữ.

2- Sống đúng giới hạnh.

3- Lấy giới bổn Patimokkha phòng hộ sáu căn.

4- Tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác Ðịnh.

5- Tu tập Ðịnh Vô Lậu, diệt ngã xả tâm, quét sạch ngũ triền cái, đoạn dứt thất kiết sử tức là ly dục ly ác pháp.

6- Thiểu dục tri túc.

II – NHỊ THIỀN

1- Tu tập Ðịnh Niệm Hơi Thở.

2- Ðịnh Diệt Tầm Giữ Tứ.

3- Ðịnh Diệt Tầm Diệt Tứ.

4- Hướng tâm tỉnh chỉ tầm tứ.

5- Tịnh chỉ tầm tứ.

III – TAM THIỀN

1- Tu tập Ðịnh Niệm Hơi Thở khéo tác ý.

2- Nươnghơi thở hướng tâm, xả ly sáu loại hỷ tưởng đầu tiên: sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp tưởng (ly hỷ trú xả).

3- Tỉnh thức trong giấc ngủ xả mộng tưởng.

4- Dùng pháp hướng xả ly 18 loại hỷ tưởng.

IV – TỨ THIỀN

1- Nương Ðịnh Niệm Hơi Thở khéo tác ý.

2- Hướng tâm tịnh chỉ âm thanh.

3- Hướng tâm tịnh chỉ các thọ.

4- Hướng tâm tịnh chỉ hơi thở.

5- Hướng tâm tịnh chỉ các hành và hơi thở.

6- Tịnh chỉ các hành và hơi thở.

7- Nương Ðịnh Niệm Hơi Thở khéo tác ý.

Trên đây là phần lý thuyết của bốn Thiền, còn phần thực hành để nhập Tứ Thiền Thánh Ðịnh thì phải tu học có căn bản, từ thấp đến cao.

Ðạo Phật là đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người, nó là chân lý của con người, vì thế con người không có hai ba chân lý mà duy nhất chỉ có một mà thôi. Do nó là chân lý, nên nó phải có chương trình tu học nhưchương trình giáo dục kiến thức ngoài đời.

Chúng ta ai cũng biết chương trình tu học của đạo Phật chia làm tám lớp tu học gọi là Bát Chánh Ðạo. Bát Chánh Ðạo gồm có như sau:

1- Lớp Chánh kiến;

2- Lớp Chánh tư duy;

3- Lớp Chánh ngữ;

4- Lớp Chánh nghiệp;

5- Lớp Chánh mạng;

6- Lớp Chánh tinh tấn ;

7- Lớp Chánh niệm;

8- Lớp Chánh định.

Trong tám lớp tu học (Bát Chánh Ðạo) có ba cấp “Giới, Ðịnh,Tuệ” Cho nên, muốn nhập được bốn Thánh Ðịnh, thì phải học từ lớp 1 đến lớp 8. Còn nếu, ngay từ bốn Thánh Ðịnh mà tu tập như lý thuyết trên đây, thì phải có người tu xong hướng dẫn thì mới nhập được, còn nếu không có người hướng dẫn thì chỉ tu chơi, chứ không bao giờ nhập được.

Thưa các bạn! Không phải Tứ Thánh Ðịnh là một thứ Thiền định tu hành khó khăn như các bạn tưởng. Ðức Phật đã từng dạy: “Với tâm định tỉnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng nhập bốn Thiền không có khó khăn, không có mệt nhọc”.

Theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi thì giới luật phải nghiêm chỉnh, muốn cho giới luật được nghiêm chỉnh thì phải tu tập Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, trong Tứ Chánh Cần có các pháp cần tu tập. Ðó là Ðịnh Niệm Hơi Thở, Ðịnh Vô Lậu, Ðịnh Sáng Suốt và Ðịnh Chánh Niệm Tỉnh Giác. Trong Tứ Niệm Xứ có các pháp cần tu tập. Ðó là Tứ Niệm Xứ tu tập trên Tứ Niệm Xứ, pháp Thân Hành Niệm.

Pháp môn Thân Hành Niệm là pháp môn cuối cùng của lớp học Chánh niệm. Kết quả của pháp môn này, là lần lượt bảy năng lực Giác Chi xuất hiện, khi giác chi cuối cùng xuất hiện thì chúng ta đã hoàn thành Tứ Như Ý Túc. Khi Tứ Như Ý Túc đã có, thì Tứ Thánh Ðịnh nhập vào không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức.

Nếu chúng ta tu tập như vậy, thì chắc chắn sẽ làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi một cách không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhưng dù sao các bạn cũng nên nhớ lời Phật dạy trong kinh Ước Nguyện: “Muốn nhập bốn Thánh Ðịnh và thực hiện Tam Minh thì giới luật phải sống nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì Bốn Thánh Ðịnh và Tam Minh sẽ thực hiện không có khó khăn, không có mệt nhọc”.

Theo lời Phật dạy trên đây, các bạn đừng lo không nhập được bốn Thánh Ðịnh và Tam Minh, chỉ ngại các bạn sống không sống đúng giới luật, chứ sống đúng giới luật thì không có khó khăn đâu các bạn ạ! Hãy bền chí tiến lên các bạn ạ! Con đường giải thoát đang chờ bạn ở phía trước.

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9087073