• vandaptusinh
 • thanhanhniem3
 • amthat2
 • quetsan
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • chanhungphatgiao
 • khatthuc1
 • huongdantusinh
 • vandao2
 • toduongtuyetson
 • tamthuphattu
 • tranhducphat
 • daytusi
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa2
 • tinhtoa1
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem1
 • amthat1
 • ThayTL
 • lailamtoduong1
 • ttl3
 • benthayhocdao
 • phattuvandao1
 • amthat3
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
Hiển thị #
Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
Cách Ly Hỷ Tưởng. Cách Xả Lạc Xả Khổ, Xả Niệm Thanh Tịnh. Ly Hỷ Trú Xả Có Phải Pháp Hướng Tâm? 16 Tháng 6 2014 10388
Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 3) 12 Tháng 6 2014 8132
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần Đ) 07 Tháng 6 2014 5667
Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 1) 07 Tháng 6 2014 16938
Ông A Na Luật Thực Hiện 37 Phẩm Trợ Đạo 07 Tháng 6 2014 3887
Không Có Chuyện Hai Vị A La Hán Tranh Cải 07 Tháng 6 2014 6140
Nghĩa Của Các Pháp 31 Tháng 5 2014 4384
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần D) 31 Tháng 5 2014 5605
Pháp Tu Cư Sĩ - Tứ Vô Lượng Tâm (Bài 2) 31 Tháng 5 2014 7779
Cách Diệt Tầm Tứ 30 Tháng 5 2014 28512
Giới Sa Di Thứ Tư: Không Vọng Ngữ (Không Nói Dối, Nói Láo) 19 Tháng 5 2014 11638
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần C) 13 Tháng 5 2014 5895
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 6) 10 Tháng 5 2014 4719
Quả Báo Gì Khi Tâm Và Lời Nói Không Đi Đôi? 10 Tháng 5 2014 6782
Căn Bản Tu Tập Chánh Phật Pháp 03 Tháng 5 2014 6317
Gương Đồng Trong Tu Viện (tiếp 2) 03 Tháng 5 2014 8600
Kinh Bát Thành 03 Tháng 5 2014 7302
Cúng Dường, Nhận Cúng Dường Đúng Pháp 03 Tháng 5 2014 7448
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 4) 25 Tháng 4 2014 9038
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 5) 25 Tháng 4 2014 8674
Niệm Và Các Pháp Hành Như Thế Nào 25 Tháng 4 2014 5325
Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết 25 Tháng 4 2014 7038
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần B) 25 Tháng 4 2014 5628
Nghĩa Từ Nguyên Thủy Chơn Như (Vần A) 24 Tháng 4 2014 6221
Bài Kệ Thứ Ba Kinh Tê Ngưu Một Sừng 18 Tháng 4 2014 4614
Tưởng Định 18 Tháng 4 2014 6285
Làm Chủ Sự Sống Chết 18 Tháng 4 2014 5333
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 2) 13 Tháng 4 2014 9798
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 3) 13 Tháng 4 2014 8688
Vào Dòng Thánh 13 Tháng 4 2014 5286
Người Hoàn Hảo 13 Tháng 4 2014 4076
Cách Tu Thất Giác Chi 13 Tháng 4 2014 4835
Gương Đồng Tu Trong Tu Viện 04 Tháng 4 2014 8104
Tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự 28 Tháng 3 2014 6258
Nhập Thất Thọ Pháp Để Sanh Con Thánh 28 Tháng 3 2014 4636
Đạo Phật Và Giới Luật 28 Tháng 3 2014 4328
Số Mệnh 21 Tháng 3 2014 5397
Nhân Quả 21 Tháng 3 2014 6200
Hạnh Khất Thực 21 Tháng 3 2014 8125
Pháp Tu Cư Sĩ - Thập Thiện (tiếp 1) 21 Tháng 3 2014 15694
Pháp Tu Cư Sĩ 14 Tháng 3 2014 16885
Người Tu Sĩ Cần Phải Ghi Nhớ 14 Tháng 3 2014 5771
Người Tu Sĩ Phải Tu Tập Sáu Oai Nghi 14 Tháng 3 2014 4848
Bài Pháp Tuyệt Vời 14 Tháng 3 2014 7620
Bảy Diệu Pháp 07 Tháng 3 2014 5280
Sự Sai Biệt Giữa Phật Giáo Và Bà-La-Môn Giáo 07 Tháng 3 2014 5854
Lớp Chánh Kiến 07 Tháng 3 2014 7863
Giới Luật Cư Sĩ 07 Tháng 3 2014 29158
Có Năm Cách Sống (Bài 2) 28 Tháng 2 2014 6218
Có Năm Cách Sống (Bài 1) 28 Tháng 2 2014 6370

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9086886