• amthat1
 • ttl1
 • thanhanhniem1
 • daytusi
 • thanhanhniem3
 • tinhtoa2
 • amthat3
 • huongdantusinh
 • phattuvandao3
 • chanhungphatgiao
 • phattuvandao1
 • quetsan
 • amthat2
 • lopbatchanhdao
 • vandaptusinh
 • tranhducphat
 • khatthuc1
 • benthayhocdao
 • lailamtoduong1
 • ThayTL
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa1
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • toduongtuyetson
 • ttl3
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
In bài này

Cập nhật tin tức Tu viện Chơn Lạc USA

Lượt xem: 4083

 

KINH SÁCH – TÀI LIỆU – VIDEO MỚI CẬP NHẬT

 

TIN TỨC KHÁC

 • Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do Phật tử ở Việt Nam cúng dường gởi sang Mỹ sẽ đến Tu Viện Chơn Lạc trong tháng 7 năm 2021. Tượng Phật cao khoảng 02 mét

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9089995