• quetsan
 • amthat2
 • benthayhocdao
 • vandao2
 • thanhanhniem1
 • tamthuphattu
 • ThayTL
 • amthat1
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem2
 • ttl1
 • khatthuc1
 • thanhanhniem3
 • huongdantusinh
 • ttl3
 • tinhtoa1
 • vandaptusinh
 • tinhtoa2
 • lailamtoduong1
 • tranhducphat
 • daytusi
 • toduongtuyetson
 • chanhungphatgiao
 • phattuvandao1
 • amthat3
 • phattuvandao3
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử

Giáo Án Đạo Đức Gia Đình

Muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc trong ấm ngoài êm, thì bất cứ một người nào có tôn giáo hay không tôn giáo cũng đều phải học giới luật đức hạnh này. Vì nó là một đạo đức duy nhất của mỗi gia đình trên thế gian này, nó là một vị thần hộ mệnh và bảo vệ cho mỗi gia đình đều được yên vui; người người trong gia đình đều biết thương nhau.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2012.


Giao an Dao Duc Gia Dinh - tap1-2013-12-2012