• chanhungphatgiao
 • vandaptusinh
 • vandao2
 • amthat2
 • thanhanhniem1
 • tranhducphat
 • daytusi
 • lopbatchanhdao
 • tamthuphattu
 • ThayTL
 • ttl1
 • amthat3
 • thanhanhniem3
 • toduongtuyetson
 • quetsan
 • ttl3
 • phattuvandao1
 • thanhanhniem2
 • huongdantusinh
 • tinhtoa2
 • phattuvandao3
 • amthat1
 • benthayhocdao
 • tinhtoa1
 • khatthuc1
 • lailamtoduong1
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Am thất
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường

Lòng Yêu Thương 

Lòng yêu thương là một đức tính tự nhiên của muôn loài ngay từ lúc mới được sinh ra, nhưng lòng yêu thương có những cấp độ khác nhau....

Thật là hạnh phúc vô cùng khi mọi người biết ban lòng yêu thương của mình cho người khác đang gặp hoàn cảnh không may... những người đang cần lòng yêu thương.

Lòng Yêu Thương tập 1 được tái bản năm 2012.

Lòng Yêu Thương tập 2 được tái bản năm 2013.


LYT-Bia-T01 Long Yeu Thuong -tap2- 27-02-2013